НАЧАЛО        ||        ЗА НАС        ||        УСТАВ        ||        НОВИНИ        ||        ВРЪЗКИ        ||        КОНТАКТИ

Актуални проекти
 

Вървят трима самураи в традиционните си одежди. Държат мечовете си и гледат страшно. Срещнала ги една баба и попитала стъписана - Какви сте вие? Ние сме седемте самураи - отговорили те. Ама вие сте само трима - изумила се бабата. Ами... нямаме хора - обяснили самураите.

Горното може да се приеме за шега, но сдружението има нужда от включване на нови хора със силна мотивация за доброволна работа и високи морални принципи.

Желаещите могат да се свържат с нас чрез формата за връзка или телефона, обявен в контакти .

Асоциация за детско развитие „Член 24” е създадена през 2013 – та година. Осъществява дейност в обществена полза.

Към момента основните интереси на сдружението са насочени към:

  • Създаване на работещ механизъм за спазване на съдебни решения и съдебно одобрени споразумения за лични контакти с деца.
  • Въвеждане на споделеното родителство в страната, определяне на разумни режими на контакти между дете и родител (в случаите извън споделеното родителство).
  • Промени в Зкона за защита от домашното насилие в насока минимизиране на злоупотребите и повишаване на ефективността по отношение на реалните жертви.
  • Противодействие срещу практики за разделяне на деца от родители в нарушение на закона, маскирани като грижа за детето, при хипотетични корупционни схеми.
  • Законови мерки срещу незаконните осиновявания и трафика на деца.
  • Разяснителни кампании за донорството на органи.

В сдружението няма платени длъжности, работи се само на доброволен принцип. Това, което може да ви предложим, е: възможност за реализиране на собствени идеи, морална удовлетвореност, натрупване на опит, неучастие в каузи, които не приемате изцяло.

 

Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи   ||   Харта на основните права на ЕС   ||   Конвенция за правата на детето   ||   Европейска гражданска инициатива
www.timeheroes.org   ||   Европейска комисия - упражнете правата си   ||   Информационен портал - НПО в България