НАЧАЛО        ||        ЗА НАС        ||        УСТАВ        ||        НОВИНИ        ||        ВРЪЗКИ        ||        КОНТАКТИ

членове на сдружението
 

Учредители на Асоциация за детско развитие "Член 24":

 • Радомир Славчов
 • Пламен Борисов
 • Крум Сираков
 • Иглика Димитрова
 • Стоян Колев
 • Орлин Пенков
 • Даниел Йорданов
 • Стефан Стефанов
 • Тихомир Плачков
 • Павел Префуклийски
 • Явор Виденов
 • Стоил Добрев
 • Йордан Миладинов

 

Заявление за членство - бланка

 

Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи   ||   Харта на основните права на ЕС   ||   Конвенция за правата на детето   ||   Европейска гражданска инициатива
www.timeheroes.org   ||   Европейска комисия - упражнете правата си   ||   Информационен портал - НПО в България