НАЧАЛО        ||        ЗА НАС        ||        УСТАВ        ||        НОВИНИ        ||        ВРЪЗКИ        ||        КОНТАКТИ

Новини
 

21.03.2013      Пролетта на бащите - София

На 21-ви март пред Посолството на Франция в София беше проведено мероприятие в подкрепа на провеждащата се в същия ден в цяла Франция инициатива "Пролетта на бащите".

Протестът на бащите във Франция е с основно искане - равни родителски отговорности и съвместно отглеждане на децата след раздяла на родителите.

Събитието бе организирано от Фондация “Бащи за отговорно родителство”, Асоциация “Детство и с тати” и Асоциация за детско развитие “Член 24”.

На посланика на Франция у нас беше връчено писмо в подкрепа на инициативата "Пролетта на бащите".

Писмото: www.adr-24.net/news/n1/p-fr.pdf

В близко време ще бъде дадено начало на съвместни действия на организациите в България, подкрепящи идеята за равни родителски отговорности, с организации от всички страни от Европейския съюз. Информация за конкретните искания и подробни мотиви ще бъдат предоставени на обществеността.

Снимки от събитието: Le printemps des pères - Sofia 21.03.2013

 

Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи   ||   Харта на основните права на ЕС   ||   Конвенция за правата на детето   ||   Европейска гражданска инициатива
www.timeheroes.org   ||   Европейска комисия - упражнете правата си   ||   Информационен портал - НПО в България