НАЧАЛО        ||        ЗА НАС        ||        УСТАВ        ||        НОВИНИ        ||        ВРЪЗКИ        ||        КОНТАКТИ

Новини
 

11.05.2015      И тази година Форумът за кариерно развитие в неправителствения сектор ще събере повече от 30 НПО

 

Кариера с кауза На 16 май в двора на Софийския университет Миленита ще открие третото издание на „Кариера с Кауза”, първият по рода си форум, посветен изцяло на професионалната реализация в гражданския сектор. По време на събитието търсещите стаж или работа, както и желаещите да бъдат доброволци ще се запознаят със свободни позиции в неправителствени организации с разнообразни сфери на дейност.

Форумът се утвърждава като ежегодна платформа, която популяризира неправителствения сектор в ролята му на надежден работодател и подпомага развитието на гражданското общество в България. „Кариера с Кауза” се стреми да обърне внимание на факта, че придобиването на професионален опит може да бъде полезна дейност, постигната в името на значима за обществото кауза. През 2014 събитието представи 50 организации, развиващи дейност в обществени сфери, сред които човешки права, социални услуги, благотворителност, образование, екология, подпомагане и развитие на гражданското общество, здравеопазване, култура и туризъм, човешки ресурси и други.

Миналата година форумът беше посетен от над 1000 студенти, от хора, търсещи работа, както и от други, които се интересуват от доброволчество и от каузите в неправителствения сектор. Събитието се реализира с подкрепата на 6 медийни партньори, а на интернет страницата бяха публикувани 83 обяви. Информация относно участниците и предлаганите от тях свободни позиции на тазгодишното издание ще бъдат публикувани в сайта на събитието - www.karieraskauza.eu

Организатор на събитието е Сдружение „Ре-Акт” – неправителствена организация, която работи за нуждите на българските младежи и децата в неравностойно положение. От създаването си през 2010 г. Сдружението реализира редица проекти, сред които „Практически умения за професионална реализация“ по програмата „Младежта в действие“ на Европейската комисия, оборудването на библиотека и компютърна зала в Дом за сираци „Асен Златаров“, както и редица обучения на възпитаниците на ВУИ „Ангел Узунов“ в гр. Ракитово. Повече информация за Ре-акт можете да намерите тук: www.re-act.bg

За повече информация: Елица Константинова, ПР „Кариера с Кауза” 2015
тел.: 0887 423 258
email: eliza@karieraskauza.eu

 

Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи   ||   Харта на основните права на ЕС   ||   Конвенция за правата на детето   ||   Европейска гражданска инициатива
www.timeheroes.org   ||   Европейска комисия - упражнете правата си   ||   Информационен портал - НПО в България