НАЧАЛО        ||        ЗА НАС        ||        УСТАВ        ||        НОВИНИ        ||        ВРЪЗКИ        ||        КОНТАКТИ

Новини
 

01.06.2013      Протестно събитие пред Народно събрание в Деня на детето

На 1-ви юни пред Народно събрание се проведе протестно събитие с основно искане - ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за личните отношения свързани с децата. Събитието бе организирано от Асоциация за детско развитие "Член 24", Асоциация "Детство и с тати" и Фондация "Бащи за отговорно родителство".

Снимки от събитието:

Запис от събитието - БНТ

Запис от събитието - БГНЕС

 

Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи   ||   Харта на основните права на ЕС   ||   Конвенция за правата на детето   ||   Европейска гражданска инициатива
www.timeheroes.org   ||   Европейска комисия - упражнете правата си   ||   Информационен портал - НПО в България