НАЧАЛО        ||        ЗА НАС        ||        УСТАВ        ||        НОВИНИ        ||        ВРЪЗКИ        ||        КОНТАКТИ

Новини
 

07.08.2013      Протест пред Народно събрание срещу лобистки закони, подкрепящи трафика на деца

 

Начинът, по който се извършва незаконно осиновяване - чрез продажба на новородени, е добре известен в обществото, или поне добре известен на хората, които са имали някакъв интерес в тази област. От 2011 г. в Европа незаконното осиновяване е признато и за трафик на хора. У нас обаче тече един обратен процес - създават се лобистки закони, които подпомагат незаконното осиновяване и създават непреодолими пречки за разваляне на сделка по продажба на дете.

Съвсем накратко - незаконното осиновяване се извършва чрез продажба - припознаване на детето от купувача, който е направил съответна договорка с майката, включваща финансова компенсация. Законодателят е направил практически невъзможно оспорването на подобни действия в съда, премахвайки възможността на лица с правен интерес да оспорват извършено припознаване. По този начин се елиминира основната заплаха за всички лица, участващи в схема за незаконно осиновяване - появата на родител, който да развали сделката. Правото на Прокуратурата и Социалните служби да оспорват извършено припознаване е изпитано неработещо средство, чийто основен ефект е създаване на корупция и избирателно правосъдие (за "наши" хора).

В пърформанса на Асоциацията се разиграва сценка с елементи от романа "Чичо Томовата колиба", което е препратка към отдавна отминали времена, в които продажбата на хора е била обичайна практика.

Репортаж - ТВ 7              Репортаж - БНТ              bnews.bg

 

Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи   ||   Харта на основните права на ЕС   ||   Конвенция за правата на детето   ||   Европейска гражданска инициатива
www.timeheroes.org   ||   Европейска комисия - упражнете правата си   ||   Информационен портал - НПО в България