НАЧАЛО        ||        ЗА НАС        ||        УСТАВ        ||        НОВИНИ        ||        ВРЪЗКИ        ||        КОНТАКТИ

Новини
 

13.01.2014      Набираме средства за противодействие срещу злоупотреби и корупционни схеми маскирани като грижа за детето

Може да се направи обосновано предположение, че се извършват сериозни злоупотреби с възможността, дадена от Закона за закрила на детето, дете да бъде изведено от семейството си и настанено в институция или приемно семейство, при преценка от Дирекциите Социално подпомагане за съществуващ риск за здравето, живота и развитието му.

Социалните служби посягат предимно на деца със светла кожа и в ранна възраст, живеещи в семейства, кото поради бедност и необразованост не могат да се защитят адекватно. Целта е децата да бъдат дадени за осиновяване при корупционни схеми или да бъде осигурена „работа” на приемни семейства, които след това се „отплащат”.

Съдебните процедури са твърде сложни за родителите и становищата на ДСП се приемат твърде безкритично от съда. Освен това на родителите се предоставя абсурден режим за лични контакти с детето, водещ до отчуждаване. В много случаи ДСП прибягват до манипулации и изопачаване на фактите в социалните доклади за постигане на целите си.

На работещите в ДСП са дадени твърде големи правомощия, въпреки че голяма част от тях са доста далече от това да имат капацитета да взимат толкова сериозни и тежки решения, каквито са решенията за извеждане на дете от семейството.

Абсурдно е деца да бъдат отнемани от родителите им поради бедност. Логично е при проблем да се подпомагат семействата на децата в риск, вместо да се дават значително по-големи суми за заплати на приемни родители. Приемните родители трябва да се грижат за изоставените деца и деца, които наистина са застрашени от насилие в семейството си.

В рамките на програма за противодействие срещу тази опасна практика сме планирали като първа стъпка да помогнем на няколко семейства и децата им да заживеят отново заедно. Към момента сме поели ангажименти към Иван и Снежана от село Люлин и Айше от дома на отец Иван в Нови Хан:


Необходима е агресивна правна защита от адвокати с опит в материята, за което са нужни средства. В хода на делата ще бъдат събрани достатъчно доказателства за злоупотреби, кото ще бъдат използвани в последствие в подкрепа на искания за промени в законодателството.

Добре е да се знае, че тенденция към незачитане на правата на децата и родителите им има не само у нас. Днес това се случва на семейства, в които има бедност и необразованост, утре това може да сполети всеки от нас. Трябва да реагираме!

За дарения в полза на кампанията:

Банка: УниКредит Булбанк - София
IBAN: BG32 UNCR 7000 1520 9802 52
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Сдружение АДР Член 24

 

Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи   ||   Харта на основните права на ЕС   ||   Конвенция за правата на детето   ||   Европейска гражданска инициатива
www.timeheroes.org   ||   Европейска комисия - упражнете правата си   ||   Информационен портал - НПО в България